Projekti Organisaatio Lainsäädäntöprosessi Julkaisut Linkit Yhteystiedot

RASKE2-seminaarit

Päätösseminaari 16.5.2006 Seminaari 2.6.2005
Seminaari 26.5.2004

Julkaisuja

Nurmeksela, R., Virtanen, M., Lehtinen, A., Järvenpää, M., Salminen, A. (2006). Suomalaisen lainsäädäntötyön tiedonhallinta. Suuntana semanttinen web. Eduskunnan kanslian julkaisu 2/2006. pdf

Järvenpää, M., Virtanen, M., & Salminen, A. (2006). Semantic portal for legislative information. To appear in Proceedings of the Fifth International EGOV Conference, Krakow, Poland, September 4-8, 2006. Wien, New York: Springer Verlag.

Salminen, A., Nurmeksela, R., Lehtinen, A., Lyytikäinen, V., & Mustajärvi, O. (2006). Content production strategies for e-Government. To appear in A.-V. Anttiroiko & M. Malkia (Eds.), Encyclopedia of Digital Government. Hersley, PA: IDEA Group Publishing.

Lehtinen, A. & Salminen, A. (2006). Computer aided support for content management development. In Y. Kiyoki, H. Kangassalo, & M. Duži (Eds.), Proceedings of the 16th European-Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, EJC 2006 (pp.275-279). Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava.

Salminen, A. & Virtanen, M. (2005). Semantic web support for business processes. In C.-S. Chen, J. Flippe, I. Secura & J. Cordeiro (Eds.), Proceedings of the 7th International Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS 2005 (pp. 468-473). Miami, FL: INSTICC Press. pdf

Salminen, A. (2005). Building digital government by XML. In R.H. Sprague, Jr. (Ed.), Proceedings of the Thirty-Eighth Hawaii International Conference on System Sciences. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society. pdf

Salminen, A., Lyytikäinen, V., Tiitinen, P., & Mustajärvi, O. (2004). Implementing digital government in the Finnish Parliament. In W. Huang, K. Siau, & K.K. Wei (Eds.), Digital Government: Strategies and Implementation (pp. 242-259). Hersley, PA: IDEA Group Publishing.

Salminen, A. (2003). Towards digital government by XML standardization: Methods and experiences. In Proceedings of the XML Finland 2003 (pp. 5-15). pdf

Kaikki julkaisut


Mikä on RASKE2?


RASKE2-hankkeessa (05/2003-04/2006) kehitettiin menetelmiä organisaatioverkostojen hajallaan olevien tietovarantojen integrointiin metatietojen standardoinnin avulla.

Tavoitteena hankkeessa oli, että menetelmät tukevat kansainvälisesti aktiivisen tutkimuksen ja suunnittelun kohteena olevien semanttisen webin tekniikkojen käyttöönottoa. Tutkimuksessa paneuduttiin erityisesti integrointitarpeisiin suomalaisessa lainsäädäntöprosessissa.

Projektissa jatkettiin RASKE- ja EULEGIS-projekteissa tehtyä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston, Eduskunnan ja ministeriöiden kesken. Lue lisääRASKE-projekti

RASKE-projektissa (1994-1998) syntyi RASKE-metodologia dokumenttien hallinnan kehittämiseen, erityisesti SGML/XML-standardin käyttöönottoon. Menetelmäkehitys liittyi suomalaisten valtiopäiväasiakirjojen SGML-standardointiin. Lue lisää

EULEGIS-projekti
EULEGIS (1998-2000) oli kansainvälinen hanke, jossa kehitettiin uuden tyyppinen käyttöliittymä eurooppalaisten lakitietokantojen integroimiseksi. Ratkaisussa käytettiin graafisia malleja keinona esittää käyttäjälle metatietoa lakitiedon synty-ympäristöstä ja ontologioita tekstihaun tukemiseen.
Lue lisää

Yhteystiedot

Tietojenkäsittely-
tieteiden laitos

PL 35 (Agora)
40014 Jyväskylän yliopisto

Tutkimusryhmä ja
projektin jäsenet


Mitä on XML?

XML on Internetin tiedon hallintaan suunniteltu kieli. Se on osa laajempaa SGML-kieltä. XML:n pohjalta on kehitetty lukuisasti eri sovellusalueille suunniteltuja omia kieliä, joita käytetään esimerkiksi tietojen siirtämiseen erilaisten järjestelmien välillä ja dokumenttien tallentamiseen rakenteisessa muodossa.
Lisää tietoa XML:stä


Sisällönhallinta

Sisällönhallinta organisaatioissa on tiedonhallintaa, missä tarkastelun kohteena ovat erityisesti ihmisten kesken jaettavat tietosisällöt. Usein sisältö on tallennettuna dokumentteihin, mutta tarkastelun kohteena voivat olla hyvin myös dokumenttien osat tai dokumentteihin liitettävät metatiedot.
Lisätietoa sisällönhallinnasta